Skip to main content

Att veta vad man vill i livet… inte bara hux flux…
Vissa personer går igenom hela livet utan att ha en plan, ett mål och inte ens en medvetenhet kring vad de är bra på och vad de har lärt sig under tidens gång. Personlig och karriärmässig utveckling tar tid och det kräver träning, mod och målmedvetenhet. En övning som jag själv har använt mig av och som jag brukar dela med mig av till mina klienter och kunder är övningen om din framtid. Ladda ner den här, skriv ut det och gör uppgifterna så blir ditt varför, dina mål och framförallt din självkännedom betydligt tydligare.

Reflektion, ditt bästa verktyg för din personliga, karriärs- och företagsmässiga utveckling

Reflektionsfrågor Att reflektera varje dag har varit mitt sätt att ta ansvar för mitt eget lärande och den egna utvecklingen framåt. När man har en anställning så har du, i samråd med din chef, en gemensam plan för kompetensutveckling. När man är egenföretagare är du själv ansvarig för den utvecklingen. Ett sätt att dela upp målen i små små steg är daglig reflektion. Nedanstående frågor ställer jag mig, och besvarar varje dag för att kunna följa mig egen utveckling.

Ha en fantastiskt fin dag och se till att använda dig av reflektion. Känner du dig det minsta osäker på hur du använder metoden, hör gärna av dig till mig.

Kram,

Luljeta